mapa ZnojmoRegion

Novinky / Aktuality

Nová tištěná PROPAGACE Znojemska a Podyjí

01.08.2022

Každoročně vydává destinační společnost ZnojmoRegion novou, aktualizovanou, sérii propagačních materiálů. A jinak tomu není ani v roce 2022...

Videopozvánka na ZNOJEMSKO v autobusech IDS JMK

11.07.2022

Znojemsko bude v létě k vidění v autobusech Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Video pozvánku na Znojemsko uvidí každý, kdo se v létě sveze některým z linkových autobusů společnosti KORDIS.

Vydáváme TOP AKCE 2022 na Znojemsku a v rakouské oblasti Weinviertel

01.06.2022

Na pultech regionálních informačních center najdete od června nový praktický přehled nejvýznamnějších akcí pořádaných v roce 2022 v moravsko-rakouském pomezí.ZnojmoRegion

ZnojmoRegion, z. s., je jedinou certifikovanou destinační společností zastupující turistickou oblast Znojemsko a Podyjí. Od roku 2017 oficiálně zastřešuje cestovní ruch celého znojemského okresu.

Jako zapsaný spolek sdružuje členy a partnery z řad měst a obcí i podnikatelských a neziskových subjektů. Podporuje jejich vzájemnou komunikaci, spolupráci a společný podíl na rozvoji cestovního ruchu v kraji. Kombinuje jejich různorodou nabídku do tematických celků a balíčků propojujících atraktivní výletní cíle s kvalitními turistickými službami

Prezentuje region jako unikátní celek s pestrou nabídkou turistických zajímavostí pro všechny cílové skupiny návštěvníků. Aktivně vyhledává a mapuje také méně známé a neokoukané turistické lokality či zájmové aktivity.

Zajišťuje vzdělávání a sdílení informací pro pracovníky v místním cestovním ruchu, je informační nadstavbou turistických infocenter v regionu. Poskytuje aktuální informace domácím i zahraničním médiím, pořádá poznávací press-tripy pro novináře, doporučuje vhodné lokace filmovým společnostem, propaguje a reprezentuje region na veletrzích cestovního ruchu, vydává vlastní informační a propagační materiály, komunikuje s veřejností. 

Spolupracuje s ostatními autoritami a koordinátory cestovního ruchu České republiky při prezentaci národního turismu. Účastní se také projektů přeshraniční spolupráce.

Sleduje a vyhodnocuje statistická data a ukazatele návštěvnosti v regionu s cílem návštěvnost optimalizovat s ohledem na geografické možnosti kraje a dané roční období.

Ale hlavně:
věří, že oblast Znojemska a Podyjí si zaslouží být objevována a obdivována!